Llygaid Bod Dynol

Y Llygad Dynol
 • Cannwyll y llygad

  Agoriad yng nghanol yr iris sy’n caniatáu ychydig o oleuni i fynd i’r llygad. Ei swyddogaeth yw rheoli faint o oleuni mae’r retina yn ei dderbyn.

 • Iris

  Rheoli’r diamedr a maint cannwyll y llygad ac felly faint o oleuni sy’n cyrraedd y retina.

 • Cornbilen

  Haen dryloyw sy'n gorchuddio cannwyll y llygad, iris a'r siambr blaenol. Mae ei glirder oherwydd y ffaith ei fod yn cael ei gyflenwi ag ocsigen a maetholion drwy'r ffilm dagrau ac nid trwy gwaedlestri.

 • Sglera

  Y sglera yw’r haen wen sy’n gorchuddio belen y llygad. Ei swyddogaeth ydi diogelu’r darnau mewnol, mwyaf sensitif o’r llygad. Mae wedi cysylltu i’r chwe chyhyr sy’n galluogi pelen y llygad i symud a chylchdroi.

 • Cyfbilen

  Pilen ludiog sy'n gorchuddio y sglera a thu mewn i'r amrannau. Mae'n gyfrifol am ran o gynhyrchu ddagrau-hylif ac yn atal y microbau rhag mynd i mewn i'r llygad. Pan yw’n llidiog, gall achosi gwaedlestri i ehangu yn y gornbilen.

 • Lens Crisialog

  Wedi'i leoli y tu ôl i gannwyll y llygad mae'r lens crisialog yn ffocysu pelydrau golau cyn iddynt gyrraedd y retina. Mae'r lens, trwy newid siâp, yn swyddogaethu i newid pellter ffocal y llygad fel y gall ffocysu ar wrthrychau at wahanol bellteroedd.

 • Gwlybwr y llygad

  Hylif sy’n llenwi'r rhan flaen y llygad, rhwng y lens a'r gornbilen. Ei rôl yw cyflenwi'r gornbilen a'r lens ag ocsigen a maetholion. (A gynhyrchwyd yn wreiddiol yng nghefn y corff ciliaraidd, yna diferu drwy gannwyll y llygad, i mewn i'r siambr blaenol a'i ddraenio yn y pen draw drwy'r rhwyllwaith trabecwlaidd).

 • Retina

  Pilen synhwyraidd a wneir o gelloedd goleuderbynydd (rhodenni a chonau) sy’n trawsnewid ysgogiadau golau mewn i signalau trydanol

 • Macwla

  Darn mwyaf sensitif o’r retina, mae’n gyfrifol am olwg canolog.

 • Pant

  Dim ond wedi ei wneud o gonau, y pant yw rhan ganolog o'r macwla sy'n angenrheidiol ar gyfer gweithgareddau lle mae manylion gweledol hollbwysig, megis darllen a gyrru.

 • Disg Optig

  Pen y nerf optig sy'n cael ei hamddifadu o gonau a rhodau ac felly ni allant ymateb i symbyliad golau. O ganlyniad, mae'n cael ei adnabod hefyd fel y man dall. Mae'r ddisg optig 3 i 4 mm wrth ochr drwynol y pant.

 • Nerf Optig

  Cysylltu’r llygad â’r ymennydd. Mae’n cario ysgogiadau gan y retina i’r ymennydd, sydd wedyn yn eu gweld ar ffurf lluniau, ac wedyn yn darparu gwybodaeth am liwiau, goleuni a thywyllwch.

 • Hylif gwydrog

  80% o belen y llygad, gel clir sy’n llenwi canol y llygad ac yn gorwedd rhwng y lens crisialog a’r retina. Mae’n trosglwyddo’r goleuni dechreuadol drwy’r cornbilen, cannwyll y llygad a lens, i’r retina.

 • Anatomeg y Llygad

  Hofrwch dros yr arwyddion plws i ddysgu am swyddogaeth bob darn o’r llygad
 • 01. Goleuni yn dod mewn i’r llygad

  Pan edrychir ar elfen allanol, mae’r pelydrau golau sy’n adlewyrchu ar yr elfen hon yn mynd i mewn i'r llygad drwy'r gornbilen sy'n gwyro'r pelydrau golau mewn ffordd fel eu bod yn pasio’n rhwydd drwy gannwyll y llygad.
 • 02. Lens yn addasu hyd ffocal

  Mae’r lens crisialog yn newid siâp er mwyn addasu'r ffocws.
  Mae’r llun yn arddangos fel tafluniad wyneb i waered ar gefn y llygad, y retina
 • 03. Ymennydd yn dehongli'r llun

  Pan gyrhaedda belydrau golau bwynt ffocysu miniog ar y retina, maent yn cael eu trawsnewid yn ysgogiadau golau sy'n mynd trwy filiwn o ffibrau nerfau i gyrraedd y nerf optig. Ei rôl yw trosglwyddo signalau i'r cortecs gweledol sydd wedyn yn dehongli ysgogiadau golau fel delweddau.
Helo, mae angen porwr cyfoes I weld hwn.

LLUSGWCH FI

DISGLEIRDEB
FFOCYSU
{title}
+

Y Llygad Dynol

Y llygad yw'r organ sy'n rheoleiddio y synnwyr golwg, gan ein galluogi i ddehongli siapiau, lliwiau a dimensiynau ein hamgylchedd drwy brosesu'r goleuni maent yn adlewyrchu neu'n allyrru. Bydd y canllaw hwn yn eich tywys drwy bob cam o'r broses weledol, diffinio rôl y gwahanol rannau a'u cysylltiad â'i gilydd.

> Dechrau
Helo, mae angen porwr cyfoes a JavaScript i weld hwn.